WIE ZIJN WIJ?

MVO VERKLARING

Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze organisatie. Dit naast een korte uitleg van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor ons bedrijf.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. MVO betekent voor Ron de Groot Theatertextiel B.V. het streven naar een balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten en leveranciers.
Ron de Groot Theatertextiel B.V. gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten & omgeving. Ron de Groot Theatertextiel respecteert en handelt conform de wet en regelgeving en de algemeen geldende normen en waarden. Ron de Groot Theatertextiel heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en het maken van afspraken met medewerkers, klanten en leveranciers en andere belanghebbenden.
Een belangrijke plek binnen onze organisatie heeft het onderwerp kwaliteit. Wij blijven onze medewerkers (wij werken uitsluitend met eigen medewerkers en geen zzp-ers) trainen om de hoge kwaliteit, ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren wij veel in kwaliteit en efficiency voor alle partijen. Ron de Groot Theatertextiel B.V. stelt hoge eisen aan het kwaliteits- en veiligheidsmanagement en is een VCA * 2008/ 5.1 gecertificeerde organisatie.

WELZIJN MEDEWERKERS

Een van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd door een gezonde, goede en veilige werkomgeving te creëren. Goed toegepaste Arbo regels zijn in het belang van onze organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Onze organisatie heeft een goedgekeurde en getoetste Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E)
Ron de Groot Theatertextiel investeert veel in een positieve werksfeer door een informele werksfeer met open communicatie te stimuleren en te creëren, waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheden hebben. Ron de Groot Theatertextiel voert een open en eerlijk beleid over de manier van haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen. Het beleid van Ron de Groot Theatertextiel is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het beleid is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van de medewerkers als voor de organisatie.
Zij bereikt dit doel door rekening te houden met opleiding en leeftijd en de daarbij behorende specifieke kenmerken en behoeften.

WIJ GAAN VOOR DUURZAAM

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar het beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om evt. nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken (zie VCA) Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een punt van aandacht in de bedrijfsvoering
Ron de Groot Theatertextiel B.V. voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving heeft en leeft deze na als organisatie. Mogelijke milieurisico’s, die relevant zijn voor de organisatie zijn in kaart gebracht (zie VCA)
Wij gebruiken alleen FSC hout, dat betekent dat voor iedere boom die gekapt wordt een nieuwe wordt geplant. Verder zijn alle chemicaliën (kleurstoffen en brandvertagende middelen) biologisch afbreekbaar.
Onze katoen komt uit Griekenland en Turkije. Dat is relatief schoon, veel schoner dan katoen uit Oezbekistan of India.

GECERTIFICEERD PERSONEEL;

Ron de Groot Theatertextiel B.V. is een bedrijf met intern opgeleide, vakbekwame, VCA gecertificeerde medewerkers. Tijdens de bedrijfsvoering streven wij ernaar om volgens de richtlijnen van VCA * 2008/5.1 te werken en hiermee een basis te leggen voor verdere verduurzaming van de bedrijfsactiviteiten de komende jaren.
Onze organisatie neemt energiebesparende maatregelen zoals de keuze voor groene stroom, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen in onze kantoren, werkplaatsen, ateliers en warehouses en het verwarmen d.m.v. speciale energiezuinige allesbrander kachels. Het duurzaam bewust zijn van onze medewerkers wordt gestimuleerd door hen te attenderen op onnodig energie en waterverbruik, afvalscheiding etc. (zie VCA)
Er vindt bij ons een aparte inzameling van papier (allesbrander), plastic, metalen, hout en chemisch afval plaats (zie VCA)Als extra service naar onze klanten en vanuit milieuoogpunt bieden wij onze klanten aan om de bijvoorbeeld oude balletvloeren aan ons te retourneren, welke wij op verantwoorde en op een milieuvriendelijke manier kunnen afvoeren/ verwerken en om bijvoorbeeld ook de verpakkingsmaterialen mee retour te nemen zodat wij ze op onze afvalscheidingswijze kunnen verwerken.

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor Ron de Groot Theatertextiel B.V. de relatie met haar (directe) omgeving centraal, waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan, neemt Ron de Groot Theatertextiel B.V. haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren.
Ron de Groot Theatertextiel sponsort verschillende lokale organisaties: verenigingsleven, gezondheid, dier en cultuur. (plaatselijk dierenpark, Clini Clowns, Berenbos, Stichting Alpe ‘d Huzes, kinderpostzegels, hond in nood, div. Kleine culturele instellingen)

Ron de Groot Theatertextiel B.V. draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door voornamelijk medewerkers uit de regio aan te trekken. Dit levert ook voordelen voor het milieu op.

nl_NL
Chat openen